ROBOTY ZIEMNE I BUDOWLANE

WYKONUJEMY

prace wyburzeniowe, utwardzanie placów manewrowych dróg, wymiany gruntów

zasypki fundamentów z zagęszczeniem, wykopy fundamentów, kucie wylewów fundamentów 

Scroll to Top