RODZAJE KRUSZYW DROGOWYCH I ICH ZASTOSOWANIE

Budowa dróg zarówno krajowych, jak i samorządowych wymaga stosowania kruszyw do tworzenia określonych warstw nowej trasy. Materiały, które stosowane są zaś w drogownictwie, muszą być bardzo wysokiej jakości. To dlatego ekipy budowlane zamawiają głównie kruszywa naturalne w sprawdzonych rodzajach. Je zbiorczo określa się zaś mianem kruszyw drogowych. Poznaj ich zastosowanie oraz klasyfikację.

 

Klasyfikacja kruszyw drogowych

 

Według obowiązujących norm PN-EN kruszywa w Polsce dzieli się na te naturalne, recyklingowe oraz sztuczne. W budownictwie drogowym najczęściej stosowane są kruszywa naturalne.
Coraz większy udział mają zaś kruszywa recyklingowe, przy niewielkim wykorzystaniu materiałów sztucznych.

Jeśli chodzi zaś o kolejne podziały kruszyw drogowych, ich producenci, dystrybutorzy oraz odbiorcy dzielą kruszywa ze względu na ich uziarnienie. Może być ono drobne (do 4 mm), grube (4-63 mm), bardzo grube (63-250 mm). Niemalże mączną konsystencję mają zaś tzw. wypełniacze oraz pyły. Oprócz tego wyróżnia się kruszywa o uziarnienie ciągłym oraz kruszywa w formie mieszanek np. żwirowych
Czy to jednak jedyny podział?

Inwestorzy realizujący inwestycje budowy dróg, chodników, parkingów czy tras kolejowych zwracają także uwagę na gęstość objętościową kruszywa oraz postać produkcyjną.
 W drugim przypadku mowa o podziale kruszyw na te łamane ze skał (miał, kliniec, gryz, tłuczeń), a także na kruszywa rozdrobnione (piaski, żwiry, pospółka, otoczaki).

Jakie kruszywa wykorzystywane są w drogownictwie?


W drogownictwie wykorzystuje się zarówno kruszywa żwirowo-piaskowe, jak i wspomniane kruszywa łamane. Olbrzymie zapotrzebowanie jest na piasek łamany 0-2, mieszanki kruszyw mineralnych 0,4, mieszanki kruszyw łamanych, kruszywa łamane tłuczeń, kruszywa łamane kliniec, a także na kruszywo łamane grys.

Szczególnie istotne są jednak piaski, żwiry oraz tłuczeń. Które mają bardzo szerokie zastosowanie. Ich różne rodzaje oferuje firma KRUSZ-MAX, która oprócz sprzedaży kruszyw i ich profesjonalnego transportu, gwarantuje również układanie kostki brukowej, usługi zagospodarowania terenów zielonych, a także obsługę inwestycji w ramach prac ziemnych. Takie przedsiębiorstwa są w stanie zapewnić również niestandardowe i niebywale tanie kruszywa recyklingowe. Czym się one wyróżniają?

Za kruszywa recyklingowe uznaje się materiały pozyskane po rozbiórkach i wyburzeniach budynków. Wbrew pozorom surowce wtóre, które wtedy są pozyskiwane, wyróżniają się wysoką klasą.
 Oczywiście przechodzą one procesy rozdrabniania i innej obróbki tak, by spełnić restrykcyjne normy jakościowe dla kruszyw, w tym tych budowlanych.

Zastosowanie kruszyw drogowych

Kruszywa drogowe stosowane są zarówno do budowy warstw filtracyjnych dróg czy też ich podsypki, jak i służą do tworzenia warstw nośnych i ścieralnych nawierzchni drogowych.
Ważne są one też przy produkowaniu chemii budowlanej, zapraw i betonu przeznaczonego dla inwestycji drogowych. Ponadto stosuje się je przy odwodnieniach, przy wzmacnianiu i wymianie gruntu czy przy zabezpieczaniu skarp. Ich zastosowanie jest szerokie, a to powoduje, że dzisiaj duży udział w sprzedaży rocznej kruszyw, mają właśnie kruszywa drogowe.

Scroll to Top